СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240
Д-р Николай Дренски

Д-р Николай Атанасов Дренски е роден на 26.03.1945 г. в гр.Самоков. Завършил е медицина във Висшия Медицински Институт - София.
Бил е ординатор във Вътрешно отделение в гр.Кула от 1970 г до 1974 г. След това работи като специалист, главен специалист, експерт и главен експерт в Министерството на здравеопазването от 1974 г. до 1995 г. Генерален директор е на „Санаторно курортно управление” от 1995 г. до 2000 г. Изпълнителен директор е на Специализирани болници за рехабилитация от 2000 г. до 2001 г.

Изпълнителен директор е на „Специализирана болница за активно лечение на детски болести” 2001 - 2007 г.
Професионалната квалификация на д-р Николай Дренски включва: специалност ”Физиотерапия, курортология и рехабилитация”- 1980 г, специалност ”Социална хигиена и организация на здравеопазването”- 1983 г., курс по проект PHARE BG -„Здравна политика, икономика, мениджмънт и информатика в здравеопазването”- 1998 г., курс по следдипломна квалификация по „Иновации в здравния мениджмънт”-1999 г., професионална квалификация по „Здравен мениджмънт” – УНСС- 1999 г- 2000 г., експерт по „Оценка и акредитация на лечебните заведения”- 2001 г. 

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


За контакти и кореспонденция

secretariat@pediatrichospital.bg
Phone: 02/8154 240