СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240
Проф. д-р Драган Бобев, дмн

Проф. д-р Драган Бобев завършва медицина във Висш медицински институт – София през 1958 г.
От 1966 г. последователно е асистент, главен асистент, доцент и професор. Преподава на студенти по медицина, специализанти и лекари. Има специалности по Онкология и по Детски болести.
От 1990 г. до 1992 г. е директор на Държавната университетска педиатрична болница- София, а от 2000 г. е управител на Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания – София, ЕООД.

Член е на Международното общество по детска онкохематология (SIOP), на Европейското дружество по онкохематология, на Европейската асоциация по трансплантация на костен мозък (EBMT). Има повече от 130 научни публикации, посветени на онкохематологичните заболявания в детската възраст и проблемите на общата педиатрия. Владее английски и френски език. Участва в множество международни конгреси и симпозиуми.
Участва в съвместни разработки на Европейското дружество по костно-мозъчна трансплантация по проблемите на костно-мозъчната трансплантация при злокачествените заболявания, а също и в научни проучвания, свързани с молекулярно-генетичната характеристика на неопластичните болести в детската възраст.
От 1990 г. е Национален консултант по педиатрия и детска онкохематология, а от 2006 г. е Национален консултант по детска онкохематология и трансплантология.
От 1996 г. е ръководител на Програма за трансплантация на костен мозък.
Главен редактор на учебник по Педиатрия. Съавтор и редактор на редица учебни помагала, предназначени за студенти и специализанти.
Главен редактор на сп. „Педиатрия” от 1990 г. до 2020 г.   

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


За контакти и кореспонденция

secretariat@pediatrichospital.bg
Phone: 02/8154 240